Parkering

mars 12, 2007 on 9:27 pm | In Generell info | Comments Off

På generalforsamlingen i mai sto parkeringssituasjonen i Seljeveien på dagsorden. Det ble vedtatt at en komité skulle kartlegge situasjonen: I hvilken grad er feilparkerte biler et hinder for utrykningsfartøy? Continue reading Parkering…

Papirinnsamling

mars 12, 2007 on 9:16 pm | In Generell info | Comments Off

Den siste tirsdag i hver måned (unntatt i juli og desember) er det
papirinnsamling. Continue reading Papirinnsamling…

Lekeplassansvarlig

mars 12, 2007 on 9:05 pm | In Lekeplassen | Comments Off

Ansvarlig for Tangenområdets best bevarte og vedlikeholdte lekeplass er Per Orlich.

Selv om vi har en lekeplassansvarlig så er det alles ansvar å holde generell orden.

Fremgangsmåte ved forsikringsskade

mars 12, 2007 on 8:57 pm | In Forsikring | Comments Off

Når skade oppstår, skal skaden omgående medles til Follo Boligbyggelag (Ketil Hartung, se Kontakter). Eneste unntak er når det oppstår akutt skade utenom arbeidstid. Da kan forsikringsselskapet kontaktes direkte 02400 eller 815 00 818. Uansett må skaden meldes til Follo Boligbyggelag så snart som mulig.

Det skal ikke settes igang utbedringstiltak før takstmann har vært på stedet. Eneste unntak er de tiltak som må gjøres for å hindre at skade blir større enn nødvendig, for eksempel stoppe vannutstrømming, tørke opp ol.

Egenandel ved skade er for tiden kr 6000. Dette trekker If av summen ved forsikringsoppgjøret.

Generelt om forsikring

mars 12, 2007 on 8:51 pm | In Forsikring | Comments Off

Bygningen du bor i er forsikret gjennom Follo Boligbyggerlag i IF forsikring, polisenummer 3190308. Innboforsikring må du selv orde med!

Dugnad vår 2007

mars 12, 2007 on 8:25 pm | In Generell info | Comments Off

Styret har satt av 5. mai klokken 11 til dugnad. Det vil bli bestilt konteinere fra 2-8. mai. Når det gjelder dugnaden ønsker vi flere armer og bein i dugnadsgjengen. Med flere på dugnad kan vi få alle fellesområdene/grøfter rensket og klare til 17.mai. Informasjon kommer senere, men hold av datoen!

Styrets årsberetning for perioden 2005/2006

mars 12, 2007 on 7:51 pm | In Årsberetninger | Comments Off

Styrets årsberetning for perioden 2005/2006

Continue reading Styrets årsberetning for perioden 2005/2006…

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^