Styrets årsberetning for perioden 2005/2006

mars 12, 2007 on 7:51 pm | In Årsberetninger |

Styrets årsberetning for perioden 2005/2006

Skogen Syd Huseierforenings formål er å drive huseierforeningens felles eiendom og å drive virksomhet som henger sammen med dette.

Skogen Syd Huseierforening ligger i Nesodden kommune.

Boligselskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

Boligselskapets styre har bestått av 4 kvinner og 1 mann som følger:

Leder: Mortne Vange

Nestleder: Tove Iversen

Styremedlemmer: Tonje Myrvold

Varamedlemmer: Tone Eliassen, Torhild Hagestande

Ansatte: Det er 0 ansatte i selskapet. Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært store ulykker eller langvarig sykefravær hos ansatt(e).

Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt nyansettelser i borettslaget. Det er/er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet.

Forretningsfører er Follo Boligbyggelag.

Revisor er BDO Revico Oslo DA.

Møtevirksomhet:

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter, hvor 4 protokollerte (kabel-tv, forsikringsak, husbråk, innkjøp vaskemaskin, saker har vært behandlet. Det er godkjent ………….nye seksjonseiere i perioden.

Oppsummering av de viktigste sakene og tiltakene styret har behandlet:

Vannmåler

Vi har vært kontakt med 4 rørleggerfirmaer. Det var ingen viste interesse for å påta seg jobben med deler eller hele Skogen Syd.

Kabel-tv

Vi har gjennomført en oppgradering av interntenneanlegget for alle beboere i Skogen Syd.

Saker under arbeid og planlegging

Internet sider for Skogen Syd

Det er ikke gjort noe valg av leverandør eller hvordan Skogen Syd skal vedlikeholde sidene. Jobben med dette bør/skal ikke belastes Skogen Syd, men heller inngå som en del av jobben med å være styremedlem, eller basert på frivillighet fra beboere.

Priseksempel:

Domenenavn fra 295,- pr. år.

Sideplassering: 348,- pr.år

Sjekk av sikringsskap

Vet ikke, må sjekkes.

Økonomi:

Årsregnskapet er satt opp etter forutsetning om fortsatt drift, og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet i framtiden.

Styret mener at årsoppgjøret gir ett rettvisende bilde av huseierforeningens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^