REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING.

juni 16, 2008 on 7:11 pm | In Årsmøte referat |

23 april 2008

 

SAKSLISTE

 1. Konstituering

 2. Årsmelding fra styret

 3. Regnskap 2007

 4. Driftsbudsjett 2008 (fastsetting av styregodtgj)

 5. Valg av revisor

 6. Valg

  1. Styremedlem

  2. Styreleder

  3. Valgkomite

  4. Lekeplassansvarlig

 7. Digitalt bakkenett / Get

 

 

Sak 1. Konstituering.

 • Møtet er lovlig innkalt.

 • Godkjent dagsorden.

 • Ellen Lien og Tove Iversen skriver under referatet.

Det var 10 stemmeberettigede tilstede.

Sak 2. Årsmelding fra styret

Det ble stilt spørsmål til styrets vedtak om innkjøp av tilhenger til felles bruk for huseierforeningens beboere. Det ble derfor foretatt en avstemning. Stemmegivningen ble som følger.

5 for innkjøp

4 i mot

Og 1 blank

 

Det vil komme et eget skriv om bruk og vedlikehold av denne. Bjørn Rygh tok på seg oppgaven som tilhengeransvarlig.

 

 

Sak 3 Regnskap 2007

Det har det siste året, årene, vært økning i vedlikeholdsutgifter grunnet bl.a gamle rør.

 

Sak 4 Driftsbudsjett 2008 (fastsetting av styregodt.)

På bakgrunn av generell prisvekst, økte utgifter ifm det digitale bakkenettet og store årlige vedlikeholdsutgifter ifm forsikringsskader ble felleskostnadene økt med kr 200 fra 01.01.08.

Honorar og godtgjørelse

Kr. 7.000,- Styreleder

Kr. 1.500,- styremedlem

Kr. 6.000,- Lekeplassansvarlig

Kr. 6.000,- Vaskeriansvarlig

Honorar og godtgjørelse godkjent.

Sak 5. Valg av revisor.

Vi fortsetter å bruke BDO Noraudit Oslo DA

Sak 6. Valg.

Ny styreleder: Tonje Myrvold ( 1 år igjen)

Nytt styremedlem: Lars Kjølseth (2 år igjen)

Nytt styremedlem: Gøril (2 år igjen)

Varamedlem: Tone Eliassen (1 år igjen)

Varamedlem: Torhild Hagestande (2 år igjen)

Ole Bent og Mari gikk av som hhv styreleder og medlem.

Takk for en god innsats, godt utført jobb og fine møter!!

Lekeplassansvarlig: Per S. Orlich (2 år igjen)

Vaskeriansvarlig: Else Jorunn Tovshus (1 år igjen)

Valgkomite: Bjørn Rygh (1 år igjen)og Ole Bent Myhrvold (2 år igjen)

 

Sak 7, innmeldt sak. Digitalt bakkenett.

En av beboerne har hatt problemer med Get boksen, og litt forvirring rundt hvem man skal kontakte, Get eller Nesodden kabel TV. Har du problemer med signalene anbefales å ringe Nesodden kabel Tv

 

 

Div. informasjon.

 • I fellesgarasjen (v/ seljeveien 2) er det hageutstyr til felles benyttelse for alle beboere.

Per Orlich, Seljeveien 12 har nøkkel.

Inventarliste følger referatet.

 • Ellen og Lars søkte styret i fjor om å bruke lekeplassen helgen 27-29 juni da de skal gifte seg, og holde festen der. Dette ble selvsagt innvilget, og vi er stolte av at lekeplassen vår ble valgt til en så stor begivenhet.

Ellen og Lars vil i god tid sende ut nabovarsel og invitasjon til kaffe til alle naboer.

 • 14. juni kl 17 holdes årets sommerfest på lekeplassen. Det blir is, brus og pølser til barna, grilling og fotballkamp. Velkommen !

Se også www.skogensyd.com

 

Nesodden, 31 mai 2008

Tonje Myrvold

 

 

 

________________ ___________________

Tove Iversen Ellen Lien

 

 

 

Vedlegg:

Kontaktinfo

Inventarliste til fellesgarasjen

 

 

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^