VEDTEKTER FOR VASKERIET - (fra Skogen I-tiden)

mai 25, 2009 on 9:26 pm | In Uncategorized, Vaskeriet |

Vedtekter gjelder for vaskeriet i Skogen Syd Huseierforening

OBS: Disse vedtektene er ikke gyldige lenger,

gyldige vedtekter finnes her: Vedtekter for vaskeriet.

§ 1
Formål

Vaskeriet er til for anvendelse for beboere av Skogen Syd Huseierforening og skal ikke benyttes av andre.

§ 2
Drift og vedlikehold

Vaskeriet drives som en selvstendig selvfinansierende enhet underlagt Skogen Syd Huseierforening, med eget budsjett og regnskap som utarbeides av styret i Huseierforeningen Skogen Syd og som fremlegges på generalforsamlingen i forbindelse med huseierforeningens regnskap.
Det velges av styret en vaskeriansvarlig for et år av gangen som skal tils at den daglige drift.
Vaskeriet må forsikres mot tyveri, brann og skadeverk.
Vedlikehold er huseierforeningens ansvar, dog skal tilhørende utgifter allokeres til gjeldende regnskap.

§ 3
Medlemsansvar

Brukere:
- Er selv ansvarlig for at vaskeriet anvendes på en forsvarlig måte.
- Må selv sørge for at vaskeriet holdes til enhvertid rent og ryddig.
- Har selv et ansvar for å melde fra om eventuelle mangler som oppstår.
- Som overbelaster maskiner vil måtte regne med å stå selv til ansvar for reperasjoner som skyldes dette.
- Må sørge for at dører/vinduer holdes lukket når stedet er ubetjent.

§ 4
Utleie/Salg

Eiendommen kan ikke skifte bruksstatus eller eier uten generalforsamlingens samtykke med alminnlig flertall.

§ 5
Vedtektsendringer

Vedtektsendringer må foretas av generalforsamlingen på vanlig måte.

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^