Styrets årsberetning for perioden 2008/2009

mai 27, 2009 on 9:33 pm | In Årsberetninger |

Styrets årsberetning for perioden 2008/2009

Skogen Syd Huseierforenings formål er å drive huseierforeningens felles eiendom og å drive virksomhet som henger sammen med dette.

Skogen Syd Huseierforening ligger i Nesodden kommune.

Boligselskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

Boligselskapets styre har bestått av 4 kvinner og 1 mann som følger:
Leder:    Tonje Myrvold
Nestleder:   Lars G. Kjølseth
Styremedlemmer:  Gøril Bakken
Varamedlemmer:  Tone Eliassen, Torill Hagestande

Ansatte:  Det er 0 ansatte i selskapet.  Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.  Det har ikke vært store ulykker eller langvarig sykefravær hos ansatt(e).

Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt nyansettelser i borettslaget.  Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet.

Forretningsfører er Follo Boligbyggelag.

Revisor er BDO Revico Oslo DA.

Møtevirksomhet:
Det har i perioden vært avholdt 5 styremøter.
Det er godkjent 5 nye seksjonseiere i perioden.

Oppsummering av de viktigste sakene og tiltakene styret har behandlet:

Vannrør og inspeksjon av disse
Det ble foretatt TV kontroll av rørene i Seljeveien 7 etter gjentatte tilbakeslag av kloakk.
Rapporten av dette foreligger ikke p.t., men fbbl og forsikringsselskapet er på saken.
Støyskjerming langs hovedveien

Vi følger fortsatt saken fra 2006 vedr støyskjermer.

Vi minner om fjorårets vedtak:
Vedtak angående forsikringssaker Etter tidligere års skader på rør eller bolig generelt har vi funnet det nødvendig å fatte et styrevedtak angående hvordan vi skal forholde oss til egenandeler. Egenandelen er på 6000 kroner.
Vedtak: Dersom skaden ligger utenfor husets vegger dekker huseierforeningen egenandelen (f.eks dersom rør/ledning går lekk). Dersom skaden ligger innenfor husets vegger dekker eieren(e) egenandelen.

Lekeplassen ble flittig brukt til sosiale arrangementer i fjor.
Lars og Ellen holdt bryllupet sitt på lekeplassen, alle naboer var invitert til kaffe. Det ble et lystig lag, og vi ønsker å takke Lars og Ellen.
Sommerfesten ble som alltid en hyggelig kveld….
Og i høst ble det arrangert byttemarked, det ble en stor suksess, gjenbruk er tingen. Ting som ble igjen ble hentet til Jaer Marta`n. Under dette arrangementet solgte vi kaker og kaffe. Inntekten gikk til lekeplassen. Per snekret sammen benk og bord til lekestua. Takk Per !
Og 1 desember kom nissen. Vi serverte gløgg og pepperkaker på lekeplassen, tente juletre og sang. Nissen kom med godteposer til barna, en hyggelig ettermiddag vi håper kan bli en tradisjon.

Styret Skogen Syd Huseierforening
24.04.2009
Tonje Myrvold   Lars Kjøseth   Gøril Bakken

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^