VEDTEKTER FOR VASKERIET

mai 28, 2009 on 7:08 am | In Vaskeriet, Vedtekter |

VASKERIET - VEDTEKTER

av 1991

§1

Huseierforeningen står som eier av vaskeriet med bygninger og inventar.

Alle huseierforreningens medlemmer - og bare disse - har rett til å bruke vaskeriet. Det betales depositum for nøkler, fra og med 1991 med kr 100,-.

§2

Drift og vedlikehold av vaskeriet skjer via et eget regnskap og budsjett, som legges fram for og godkjennes av Huseierforeningens årsmøte.

Vaskeriet skal være selvfinansierende. Inntektene fra betalingsautomatene skal dekke drift og vedlikehold av maskiner og bygning, herunder også forsikringer, strømregninger, utgifter mht. egen regnskapsførsel og lønning av driftsansvarlig.

Det avsettes fond for drift og vedlikehold av bygninger og inventar.

Avgifter vurderes og evt justeres hvert år etter årsmøtets behandling av regnskap og budsjett.

§3

Huseierforeningens årsmøte velger driftsansvarlig for vaskeriet. Denne fører oppsyn med vaskeriet og foretar innskudd av myntinntektene.

Utbetalinger anvises av Huseierforeningens styre ved lederen.

§4

Ved eventuell nedlegging av vaskeriet tilfaller eventuelt driftsoverskudd Huseierforeningen.

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^