Styremøte 26. mai 2009

juni 2, 2009 on 1:18 pm | In 2009/2010 |

Styremøte 26.05.09

Tilstede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande og Gøril Bakken

Agenda Styremøte 26.mai 2009 (klikk på link for å laste ned):

2009-05-26.1 Valg av Styrets sekretær
2009-05-26.2 Sette datoer for møter gjennom året – se forslag
2009-05-26.3 Sette datoer for fester, dugnader og årsmøte
2009-05-26.4 Gjennomgang Skogen Syd Vedtekter
2009-05-26.5 Gjennomgang Vaskeriets vedtekter/instrukser
2009-05-26.6 Gjennomgang budsjett og økonomi
2009-05-26.7 Gjennomgang Skadenr AS17520-SM7
2009-05-26.8 Informasjon om Nesodden Velforbund
2009-05-26.9 Gjennomgang aksjonspunkter – egen liste
2009-05-26.10 Eventuelt
Sak 1: Bjørn Hagestande er valgt som styrets sekretær.

Sak 2 &3 :Datoer for møter gjennom året, og aktiviteter i regi av huseierforeningen er skissert: Forslag til tidsplan sendes ut til beboerne, v/Lars.

Sak 4: Gjennomgang av vedtekter for Skogen Syd Huseierforening:
Diskusjon om Huseierforeningens ansvar for å dekke økonomiske utlegg ved evt. lekkasjer i forhold til felles rørnett på rekkehus, og endeleilighetene. Lars kontakter FBBL for å høre hvilken praksis som er vanlig sett i lys av våre vedtekter.

En endring av vedtektene fra 2007, er ikke ført inn i vedtektene. Lars skriver endringen inn i vedtektene. Oppdaterte vedtekter legges på internett på Skogen Syd Huseierforenings hjemmeside.

Sak 5: Lars skriver vaskeriets vedtekter på data og legger dem ut på Skogen Syd Huseierforenings hjemmeside. Lars henger opp et eksemplar av vedtektene på vaskeriet.

Oppfølging av instruksene for bruk av vaskeriet er vaskeriansvarlig sitt ansvar både når det gjelder  innhold og etterlevelse.

Sak 6: Gjennomgang av budsjett og økonomi:
Tettere oppfølging av Huseierforeningens økonomi, ved å bestille regnskap og ha en gjennomgang på dette på hvert styremøte. Tjenesten koster 1000,- I året. Dette er vedtatt av styret.

Styret avventer en oppdatert rapport om utgifter. Huseierforeningen har pr. dags dato et overskudd.

Styret forventer en stor utgift i forbindelse med skader på rørledningen i Seljeveien 7. Pris for reparasjon er ikke klart. Styret kommer tilbake med mer informasjon.

Sak 7: Gjennomgang av Forsikringssak for Seljeveien 7 Skadenr AS17520-SM7
Papirer er tilsendt fra FBBL og IF. Det er flere skadesteder på rørene, og styret må få tilbud på jobben fra minst 2 firmaer. I forkant ønsker styret en rapport fra Olimb om hva som må gjøres, og hva som bør gjøres og en spesifikasjon av hvordan de anbefaler rehabiliterringen av rørene, slik at styret kan bruike det i forhold til innhenting av anbud. I forhold til innhenting av anbud. Lars kontakter FBBL og Olimb for å gjøre en avtale om dette.

Sak 8: Informasjon om Nesodden Velforbund
Når vi får informasjonspakke fra Velforbundet, sender Lars ut informasjon til Skogen Syd Huseierforenings medlemmer.

Sak 9: Gjennomgang av aksjonspunkter/oppfølging av forrige styremøters vedtak.
Henviser til liste, vedlagt møtereferat.

Saker til neste styremøte:
- Innkalle vaskeriansvarlig til neste styremøte, og lage en plan på hvordan en skal få vaskeriet til å være selvfinansierende, slik det står i vedtektene.
- Be vaskeriansvarlig komme med en vedlikeholdsplan. Ifølge vedtektene er det Skogen Syd Huseierforenings ansvar å vedlikeholde bygget.
- Neste styremøte er satt til tirsdag 23.06.09 kl 20.00

Referent: Gøril Bakken

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^