Styremøte 01. juli 2009

juli 26, 2009 on 7:51 am | In 2009/2010 |

Møtereferat – styremøte Skogen Syd Huseierforening 01.07.09
Til stede:    Lars Kjølseth, Gøril Bakken, Bjørn Hagestande
Referent:     Bjørn

Agenda
2009-06-23.01 Valg av referent
2009-06-23.02 Gjennomgang av referat
2009-06-23.03 Vaskeri m/Vaskeriansvarlig - finanser og vedlikehold - utgår
2009-06-23.04 Gjennomgang av økonomi
2009-06-23.05 Videre arbeid Skadenr AS17520-SM7
2009-06-23.06 Informasjon om www.skogensyd.com
2009-06-23.07 Gjennomgang aksjonspunktliste
2009-06-23.08 Lån av henger én uke i sommer – Gøril
2009-06-23-08 Eventuelt

1) Valg av referent.

2) Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

3) Pkt. 3 på agendaen, møte m. vaskeriansvarlig ang. finanser og vedlikehold, skyves på til neste styremøte den 18.08.

4) Gjennomgang av økonomi.
Vi har fått tilgang til budsjett og attestering av regninger (styreleder) på web.
Ser oversiktelig og greit ut. Vi har penger på konto, men har for øyeblikket en negativ budsjettbalanse. Årsaken er bla. utbetalinger og konsulenthonorarer ifbm. skadesak, samt leie av containere. Balansen vil erfaringsmessig være langt bedre ved årsskiftet, så det er ingen dramatikk i dette. Vi har for eksempel fortsatt penger igjen på vedlikeholdsbudsjettet.

5) Skadenr. AS17520-SM7. Tilbakeslag av kloakk I Seljeveien 7.
Lars henter inn anbud fra Stake og Grave-service.
Vi vurderer pris og om vi skal ta det over forsikringen.
Kontakter annet/andre graveselskaper for prisoverslag/anbud på arbeidet som må gjøres.
Lars forsøker å hente inn historikk på hva som tidligere har vært gjort av utbedringer på ledningsnettet, fortrinnsvis fra andre/tidligere beboere i sameiet.
Om det er slik at noe av det berørte ledningsnettet er yngre enn det øvrige (40+), vil det ha betydning for fastsettelsen av en evt. forsikringsutbetaling.

6) www.Skogensyd.com
Lars har oppdatert web’en med referater, forsikringavtaler,vedtekter, kontaktpersoner og datoer for arrangementer i SSS.

7) Gjennomgang av aksjonspunkter.

8 ) Utlån av henger.
Utlån av henger i en uke til Gøril Bakken innvilges av Styreleder og henger-ansvarlig. Henger’n er til for å brukes!

9) Eventuelt
Ingen saker.

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^