REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING 11.05.09

september 22, 2009 on 7:32 pm | In Årsmøte referat |

Referat fra årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 11.05.2009

1. Konstituering:
Møtet er lovlig innkalt. 15 huseiere var tilstede.
Møteleder: Lars Kjølseth
Referent: Gøril Bakken
To til å undertegne referatet: Ragna Andli og Ole Bent Myhrvold

2. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Kommentarer til styrets årsberetning:

I. På årsmøtet i fjor ble det sagt at beboerne i huseierforeningen skulle få utdelt et skriv om bruk av huseierforeningens tilhenger. Det er laget en brukerveiledning som følger nøklene. Den som skal bruke hengeren får den informasjonen man trenger. Vi må regne med noe slitasje og bulker på hengeren. Ved evt forsikringssak følger tilhengeren forsikringen til bilen den kjøres med. Bjørn Rygh i Seljeveien 10 har overordnet ansvar for hengeren, og nøkkel hentes hos ham eller hos Per Orlich i Seljeveien 12. Hengeren er til bruk for andelseierne i huseierforeningen.

II. Det ble ønsket en utdyping i forhold til støyskjerm: I forbindelse med at det nye kommunehuset bygges er det tegnet inn støyskjerm frem til innkjøringen til Bekkeblomveien. At støyskjerm er tegnet inn på reguleringsbestemmelsene betyr ikke at den kommer. Styret bruker alle mulige kontakter i kommunen, for å være klare når det skjer noe med utbyggingen av kommunehuset på Tangen. Da må huseierforeningens medlemmer være klare til å jobbe med å påvirke politikerne og sloss for at støyskjermnen kommer. Det er og et mål at den blir forlenget mot Flaskebekkrysset slik at man får støyskjermet for alle beboerne i huseierforeningen.

III. Vaskeriets årsrapport ble gjennomgått: Det ble ikke foretatt befaring på vaskeriet under årets dugnad. Ny vaskeriansvarlig får ansvar for å følge opp terskel som bør byttes på inngangsdør. Det er og ønsket at man tar en dugnad på vaskeriet samtidig som dugnad på resten av boområdet. Ingen kom med motforestilling til det.

3. Årsregnskap 2008 og budsjett 2009:
Martha fra Nesodden Boligselskap gikk gjennom regnskapet.
Huseierforeningen har et positivt resultat I år som en følge av økt satser på fellesutgiftene. Huseierforeningen har nå penger på bok til uforutsette utgifter og vedlikehold vi vet kommer på vannrør og forsikringssaker.

Ingen endring på honorar og godtgjørelse til styret .

Revisjonsberetningen ble sendt på gjennomlesning.

Vaskeriets årsregnskap 2008 og budsjett 2009:
Vaskeriet går med underskudd hvert år. Det ble reist forslag om at vaskeriansvarlig skal få godtgjørelse fra huseierforeningen på lik linje med lekeplassansvarlig. Det ble stemt med 7 mot 6 stemmer for at honoraret til vaskeriansvarlig trekkes ut av budsjettet til vaskeriet og legges inn i årsregnskap på lik linje med honorar til lekeplassansvarlig. Dette gjøres allerede på årets regnskap. Det må avsettes midler til vedlikehold av vaskeriet fremover. Vaskeriansvarlig og styret må se på behov for dugnad og vedlikehold av vaskeriet og sette opp budsjett for 2009, og en plan for vedlikehold.

VEDTAKET om å dekke honorar til vaskeriansvarlig over vanlig budsjett ER UGYLDIG. Ifølge vedtektene fra 1990 skal vaskeriet drives med egne vedtekter og eget regnskap. Det må evt. tas opp som egen sak på neste årsmøte, med forslag om endring av vedtektene for Skogen syd huseierforening.

4. Enstemmig valg av revisor. Vi beholder samme revisor som tidligere: BDO Noraudit Oslo DA

5. Valg av styremedlemmer:

Lars Kjølseth ny leder av styret med 1 år igjen.
Gøril Bakken nestleder i styret med 1 år igjen.
Bjørn Hagestande nytt styremedlem med 2 år igjen.

Vara: Jacob Fjellanger 1 år igjen
Sarah Pernille Piercey 2 år igjen
Vaskeriansvarlig: Tone Eliassen

Lekeplassansvarlig: Per Orlich 1 år igjen.

Valgkomite: Ole Bent Myrvold 1 år igjen
Bjørn Rygh 2 år igjen

6. Prinsippsak: Felling av trær
Dette er en sak som dukker opp år etter år.
Generelt er det naboloven som gjelder. Ønsker man at trær skal felles må de være til sjenanse for deg. Ved trær til sjenanse på fellesområdet skal styret kontaktes. Styret skal ta en befaring og ta en avgjørelse på om noe skal felles eller ikke. Felling av trær på fellesområdet dekkes gjennom fellesutgiftene. Naboer må ordne opp seg imellom, og bekoste felling av trær selv/at naboene blir enige om å dele kostnaden.

7. Innmeldt sak: Felling av kratt til hage vedtatt.

Generell informasjon:
Styret minner om at alle beboere og besøkende skal parkere slik at utrykningskjøretøy kommer seg frem uten vansker.

Når man kjøpte tilhenger ble det vedtatt at man kun skal ha container til hageavfall i huseierforeningen i forbindelse ned vår og høstdugnad. Til høsten kommer det en container til hageavfall. Det samme gjelder til våren og høsten 2010. For bortkjøring av annet avfall må beboere bruke huseierforeningens tilhenger. De som ikke har bil må alliere seg med andre som skal kjøre søppel. Det oppfordres til felleskjøring i forbindelse med dugnad på våren.

Sommerfest er satt til lørdag 13.juni. En hyggelig sammenkomst. Møt opp!!!

Nesodden 12.05.09

Gøril Bakken
Referent

Bevitnet:

Ragna Andli Ole Bent Myhrvold

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^