Styremøte 13.10.09

november 29, 2009 on 12:48 pm | In 2009/2010 |

Tilstede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande og Gøril Bakken

Saksliste:
2009-10-13.01 Valg av referent
2009-10-13.02 Gjennomgang av referat, møte nr 3
2009-10-13.03 Brev til beboer  (nabokrangel, forsikring mm)
2009-10-13.04 Brev nr 2 til bobileier
2009-10-13.05 Tvungent vedlikehold av enhet
2009-10-13.06 Vaskeri - nye regler
2009-10-13.07 Tilbud på spyling av ledningsnett
2009-10-13.08 Dugnad
2009-10-13.09 Gjennomgang økonomi
2009-10-13.10 Gjennomgang av ekstraordinært årsmøte
2009-10-13.10 Eventuelt

Sak 1: Valg av referent: Gøril Bakken
Sak 2: Gjennomgang av referat fra møte 08.09.09
Kommentar til punkt på evt, om beboeres ansvar for vedlikehold. Lars renskriver, og endrer     dato til april 2010
Sak 3: Brev til beboer ang nabokrangel og vannskade.
Styreleder har vært I kontakt med forretningsfører/ forsikringsselskapet og svar er skrevet til     beboer.
Sak 4: Brev til beboer ang. Bobil.
Bobil er ikke fjernet etter flere henvendelser. Et brev nr. 2 med purring er skrevet og     skal sendes til eier.
Sak 5:  Tvungent vedlikehold
Styret vurderer boligens tilstand på dugnad 17.10.09, og avgjør etter det om det skal     oppfordres til vedlikehold.
Sak 6: Vaskeri nye regler:
Oversikt av brukere av vaskeriet er ordnet.  Kortsiktig og langsiktig plan for vaskeriet er     laget, og styret bifaller planene. Vaskeriansvarlig kaller inn til dugnad på vaskeriet. Instruks     for vaskeriansvarlig er skrevet, og instruks til brukerne av vaskeriet skrevet og hengt opp på     vaskeriet.
Sak 7: Tilbud på tilstandsrapport av ledningsnett:
Styreleder har mottatt et tilbud fra Sandnes transport med videoanalyse, og en vurdering av     hva som bør utbedres. Pris er ca 43 750,- . Litt avhengig av tilstanden på rørene og om noe     må spyles opp underveis.Styret har ikke hørt noe fra Olimb som vi også ba om et pristilbud     fra.
Sak 8: Dugnad.
Dugnad er satt til lørdag 17.10.09. Noen nye stokker er kjøpt inn da de må utbedres.     Container er bestilt til haggeavfall.
Sak 9: Økonomi
Regnskapet er oppdatert. Vaskeriets regnskap er skilt fra huseierforeningens regnskap.
Sak 10: Gjennomgang av ekstraordinært årsmøte
Gjennomgang av sakspapirer til ekstraordinært årsmøte, og forberedelser til møtet. Lars tar     med oppmøteliste til årsmøtet.

Neste styremøte er satt til tirsdag 24.11.09 kl 20.00

Referent: Gøril Bakken

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^