Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 03.12.09

desember 7, 2009 on 8:31 pm | In 2009/2010 |

Deltagere: Lars Kjølseth, Gøril Bakken og Bjørn Hagestande

Agenda:
2009-12-03.01 Valg av referent
2009-12-03.02 Gjennomgang av referat, møte nr 5
2009-12-03.03 Gjennomgang økonomi m/budsjett 2010
2009-12-03.04 Etterarbeid generalforsamling, hva skjer?
2009-12-03.05 Spyling av ledningsnett
2009-12-03.06 Forsikringssak – vannskader generelt
Herunder bruk av egen kontra foreningens forsikrins, se mail fra Bjørn.
2009-12-03.07 Høring: Reguleringsplan for Jørgen Berners vei - Offentlig ettersyn
2009-12-03.08 Vannskadesak Seljeveien 3
2009-12-03.09 Ledningnett kjeller Seljeveien 3
2009-12-03.10 Eventuelt

Referat

1. Valg av referent (Bjørn).

2. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte - 13.10.

3. Gjennomgang av økonomi med budsjett for 2010.
Styreleder har satt opp et forslag til budsjett for neste år og tar med seg dette i møte med FBBL.

4. Etterarbeid generalforsamling.
Styreleder har hatt et møte med FBBL og HS Skadeservice ang. kloakkskaden i Seljeveien 7.  Enighet om å basere kontrakt/avtale for utbedringsarbeid på timepris.
HS Skadeservice kan starte opp arbeidet i uke 2 dersom avtale er på plass i løpet av desember. Høre med IF om deres dekning på 20% gjelder avtalt pris eller faktisk sluttsum.

Styreleder har skrevet brev til sameiets medlemmer om betalingsalternativ i forb. med økte felleskostnader knyttet til kloakkskade i Seljeveien 7. Beløpet kan betales inn i sin helhet eller i rater på 12. Distribueres i uke 49.

5. Inspeksjon/spyling av ledningsnett.
Styreleder tar kontakt med Sandnes og  bestiller inspeksjon snarest.

6. Forsikringssak – vannskader generelt.
Styreleder avtaler et møte med Jon Nyborg

7. Reguleringsplan i Jørgen Berners vei – offentlig ettersyn.
Styret forfatter et brev til Plan og Bygg i forbindelse med forslag/høring om innkjøring via Seljeveien til planlagte boliger i Jørgen Berners vei. Frist: 13. januar.

8. Vannskadesak i Seljeveien 3.
Det er på det rene at det lekker vann fra bad i andre etasje og ned til Claudios bad i første etasje. Nestleder tar initiativ til et møte med beboerne om nødvendige tiltak.

9.Ledningsnett kjeller - Seljeveien 3.
Styret skriver en innstilling til beboer ang. rør-problematikk i kjeller (svank m.m.) og alternative kortsiktige/langsiktige tiltak.

10. Neste møte er avtalt til onsdag 6.jan.

Eventuelt:
Styret ønsker å opprette en komitè, bestående av beboere i Skogen Syd, som skal se nærmere på sameiets vedtekter. Det foreslås en gruppe bestående av 3 beboere pluss en representant fra styret, fortrinnsvis nestleder. Jakob Fjellanger har allerede meldt sin interesse.
Styret setter opp et mandat for revisjon av dagens vedtekter.

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^