Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 06.01.2010

januar 14, 2010 on 7:04 pm | In Generell info, Styremøter, 2009/2010 |

Tilstede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande og Gøril Bakken

Agenda

2010-01-06.01 Valg av referent
2010-01-06.02 Gjennomgang av referat, møte nr 6
2010-01-06.03 Gjennomgang økonomi – året som var
2010-01-06.04 Spyling av ledningsnett – kort info
2010-01-06.05 Kontraktsinngåelse Utbedring Seljeveien 7 med mer
se vedlagt
- Kontrakt (blank)
- Lånetilsagn
2010-01-06.06 Høring: Reguleringsplan for Jørgen Berners vei - Offentlig ettersyn - idedugnad
2010-01-06.07 Forsikring – videre arbeid
2010-01-06.08 Eventuelt

Sak 1: Valg av referent: Gøril Bakken

Sak 2: Gjennomgang av referat fra møte 03.12.09 Ingen anmerkninger. Saker som fortsatt er aktive
følges opp.

Sak 3: Gjennomgang av økonomi.
Negativt resultat på 16 000,-  Dette skyldes blant annet en uforutsett ekstra utgift på 30 000,-
I forbindelse med utbedring av vestveien og omlegging av kabel TV nettet I
forbindelse med dette. Denne utgiften er Huseierforeningen pliktig å betale. Pr 31.12.09 har
huseierforeningen 128 000,-, men I dette beløpet er det noen inntekter og utgifter som ikke er inn/utbetalt.
Lars prøver å få en opplæring av styret hos FBBL for en bedre forståelse av Huserierforeningens regnskap.

Sak 4: Spyling av ledningsnett
Sandnes transport har begynt videofotografering av ledningsnettet. Mange rør er gjengrodd, men endelig rapport er ennå ikke klar. Jobben fortsettes I januar 2010.

Sak 5: Kontraktsinngåelse med Dnb Nor:
Lånekontrakt:
Styret mener Huseierforeningen har fått et gunstig lånetilbud, og takker ja til et rammelån på     685 000,-.
Kontrakt med HS skadeservice:
Gjennomgang av kontrakt med forslag til vedlegg til kontrakt er utarbeidet på møtet. Lars Kjølset har fullmakt til å underskrive kontrakt med HS skadeservice rimelige endringer.

Sak 6: Reguleringsplan for Jørgen Berners vei:
Nytt møte er satt til 11.01.09 for å formulere et brev med innspill fra Skogen syd Huseierforening før planen skal til høring 13.01.10.
Sak 7 og evt. Ustettes til neste styremøte etter 11.01.10

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^