Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 04.03.2010

mars 29, 2010 on 10:42 pm | In Styremøter, 2009/2010 |

Referat - Styremøte Skogen Syd Huseierforening 04.03.2010

Tilstede: Lars Gjellan Kjølseth, Jakob Fjellanger, Bjørn Hagestande

2010-03-04.01 Valg av referent
2010-03-04.02 Gjennomgang av referat styremøte nr 8
2010-03-04.03 Opprykk av varamedlem til styreverv
2010-03-04.04 Gjennomgang økonomi
2010-03-04.05 Gjennomgang av “vedtektgruppas” arbeid
2010-03-04.06 Oppsummering av Gørils arbeid
2010-03-04.07 Kort orientering om arbeid i Seljeveien 7
2010-03-04.08 Forsikring - hva gjør vi videre?
2010-03-04.09 Årsmøte - forberedelser
2010-03-04.10 Eventuelt

___________________________________________________________________________

2010-03-04.01 Valg av referent
Bjørn Hagestande

2010-03-04.02 Gjennomgang av referat styremøte nr 8
Ingen kommentarer

2010-03-04.03 Opprykk av varamedlem til styreverv
Jakob Fjellanger overtar etter Gøril Bakken.

2010-03-04.04 Gjennomgang økonomi
Ingen kommentarer

2010-03-04.05 Gjennomgang av “vedtektgruppas” arbeid
Gruppa foreslår at Huseierforeningens felles ledningsnett (elektrisk) kartlegges og at det lages en plan for jevnlig ettersyn av dette. Fortrinnsvis utnevnes en person som ettergår ledningsnett x antall ganger pr. år for å møte evt. krav i forsikringsvilkår.

Videre ønsker gruppa at Huseierforeningen kommer fram til en anbefaling om hva for eksempel kjellere kan/ikke kan brukes til - som et ledd i å begrense framtidige forsikringsutbetalinger. Her bør det graves i tidligere historikk, problemer og skadesaker knyttet til kjellere og ledningsnett, for å få et grunnlag for en anbefaling.

010-03-04.06 Oppsummering av Gørils arbeid
Vedtektsgruppa:
Jakob følger opp arbeidet.
Skadesak i Seljeveien 3:
Sameiet Seljeveien 3 skal ha et møte senere denne måneden og Lars deltar for en redegjørelse.

2010-03-04.07 Kort orientering om arbeid i Seljeveien 7
HS skadeservice er i gang med arbeidet og rapporterer løpende til Styreleder i henhold til kontrakt. Under arbeidet har det blitt avdekket hulrom under kjellergulv, en indikasjon på at grunnen har sunket. Takstmann fra IF kommer mandag 08.03. for å se på skadene.

2010-03-04.08 Forsikring - hva gjør vi videre?
Få pris fra YIT på sjekk av elektrisk anlegg og vannrør hos samtlige medlemmer i Huseierforeningen. Dokumentert sjekk og utbedring der det er behov gir 10 % reduksjon i forsikringspremien.

2010-03-04.09 Årsmøte - forberedelser
Årsmøte er satt til 11.mai.

Lars sender ut varsel til medlemmene innen lørdag 20.mars. Frist for innmelding av saker senest en måned før årsmøte, altså 11. april.

Innkallelse og årsberetning distribueres innen mandag 26. april.

2010-03-04.10 Eventuelt
Neste styremøte: 20. april.

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^