Styremøte Skogen Syd Huseierforening 3.9.2010

oktober 5, 2010 on 5:37 am | In 2010/2011 |

Til stede: Jakob Fjellanger, Henrik Dinger og Bjørn Hagestande
Referent: Bjørn

1 . Valg av referent.

2 . Seljeveien 7.
Gjennomgang av Jakobs befaring med takstmann og ekspert tidligere på dagen.
Ny befaring mandag 13.09. kl 10 med Jørgensen, Karlstad og firma som overtar
arbeidet med gulv og rør etter HS. Jakob sender kontrakt mellom SSH og HS til
Karlstad. Uvisst når arbeidene kan starte opp, men det er gjort klart at det bør skje
snarest. Jakob informerer beboerne i sjueren om utviklingen i saken.

3 . Gjennomgang av tilstandsrapport på rør i Seljeveien.
Se på muligheten til å få gravd opp og lagt om rør fram til Seljeveien 2 og muligens
3. Snakke med gravemaskinfører i Seljeveien 1 om han kan utføre gravingen. I neste
omgang høre med firmaet som overtar for HS i sjueren om et anbud på rør-arbeidet.

4 . Spyling Seljeveien 7.
Jakob bestiller spyling etter anmodning fra beoer.

5 . Spyling Seljeveien 3.
Vurdere behov for spyling etter bekymringsmelding fra beboer.

6 . Gjennomgang av regnskap og utbetaling av honorarer.

7 . Vaskeriet.
Bjørn tar et møte med vaskeriansvarlig i løpet av uke 36 for en status på økonomi og
maskiner.

8 . Oppdatering av web’en til SSH.
Bjørn hører med Lars.

9 . Tillatelse til parkering på fellesområde for beboer i Seljeveien 5.
Bjørn skriver og sender en formell tillatelse til beboer. Tillatelsen gis på særskilt
grunnlagt og vil gjelde for et år av gangen.

1 0. Parkering av biler i gata.
Henrik hører med Brannvesenet om det foreligger retningslinjer for bredde på
adkomstvei.

1 1. Gjennomgang av brev fra beboer med oppfølging.
Styret v. Henrik og Bjørn tar en befaring og en prat med beboer om saken som gjelder
snøras fra tak og mulig skade på bygning.

1 2 .Gjennomgang av brev fra Nesodden Kabel-tv om prisøkning.
Økningen på 19 kr. pr. måned pr. husstand skyldes etter det vi forstår at Get utvider
kanalpakken sin med kanaler som sender i HD-kvalitet.

1 3. Tillitsmannskurs 6. og 7. november.
Jakob melder seg på kurset som avholdes i regi av FBBL.

1 4 .Henstilling til medlemmene i SSH.
I påvente av forestående rør-arbeider henstiller vi beboerne om å avstå fra oppussing
av kjellere fram til rør er reparert/skiftet.

1 5. Vannlekkasje Seljeveien 3.
Kartlegge vannlekkasje og i den forbindelse se nærmere på organiseringen av
sameiene Seljeveien 3 og 5. Styret tar sikte på en befaring i løpet av uke 37.

1 6. Felles elektrisk anlegg.
Henrik sjekker opp ang. kontroll av felles elektrisk anlegg. Høre med FBBL,
Brannvesenet og evt. få pris fra elektriker.

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^