Innkalling til årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 2010

april 5, 2010 on 5:39 am | In Årsmøte innkalling | Comments Off

Sted: Tangenåsen ungdomsskole.
Tid: Tirsdag 11. mai 2010 klokken 1900.

Saksliste:

 1. Konstituering.

 2. Årsmelding fra styret.

 3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap, og eventuelt godtgjørelse til styret.

 4. Driftsbudsjett.

 5. Valg av revisor.

 6. Valg av styremedlemmer.

 • Styreleder på valg.

 • Ett styremedlem på valg

 • Ett varamedlem på valg

 • Lekeplassansvarlig på valg

 1. Valg av valgkomite.

 • Ett medlem på valg

 1. Innmeldt sak : Container for restavfall må tilbake ved dugnader.
  Innmeldt av : Kari Ross

 2. Innmeldt sak: Innføring av avgift for lån av tilhengeren.
  Innmeldt av: Ilse og Bjørn Guthe
  Her bør vi kanskje innføre en avgift for å låne tilhengeren? Skader oppstår jo lett. Er det noen begrensninger på hva den kan brukes til?

 3. Innmeldt sak: Rotteplager.
  Innmeldt av: Ilse og Bjørn Guthe
  Kanskje vi burde ta en pause i med forsikringen vår på dette området? Går ut fra at vi får nytt pumpehus og at problemene derfor blir mindre? Forelsår at vi tar en pause på 2 år og og evaluerer saken da.

 4. Innmeldt sak: Instruks for innredning av kjeller.
  Innmeldt av: Ilse og Bjørn Guthe
  Ønsker at Styret utarbeider en instruks/veiledning på hva den enkelte huseier har å forholde seg til ved en eventuell innredning av sin kjeller. Kloakk/vannfall på ledning etc.

 5. Innmeldt sak: Økning i fellesutgifter.
  Innmeldt av: Styret
  Huseierforeningen sliter med sin likviditet til løpende utgifter. Styret foreslår at de månedlige kostnadsbidragene for medlemmene (“husleie”) øker med NoK 500 – femhundre – til NoK 1250 – ettusentohundreogfemti. Økningen i kostnadsbidrag gjøres gjeldende fra og med juni 2010 og gjelder ut 2011. Man vil fra januar 2012 ha tilstrekkelig likviditet og månedlig kostnadsbidrag kan settes ned til “normalnivå”.

 6. Innmeldt sak: Langsiktig lån.
  Innmeldt av: Inger-Ann Ervik
  Huseierforeningen bør ta opp et langsiktig lån i fremtiden for å møte store utgifter slik at vi har en buffer og ikke må sette opp de månedlige kostnadsbidragene for medlemmene (“husleie”), men har en økning i forhold til lånet som kan holde seg relativt stabil

 7. Innmeldt sak: Finansiering av potensiell kostnadssprekk for kloakkutbedring i Seljeveien 7.
  Innmeldt av: Styret
  Ved åpning av gulv i Seljeveien 7 kollapset deler av kjellergulvene. Det er klart at det vil koste endel å få satt i stand gulvene – grove og unøyaktige anslag sier ca kr 400 000. Dette kommer altså i tillegg til problemene med kloakkrørene. Styret jobber med forskjellige alternativer for inndekking av ekstrautgifter

 • HS Skadeservices forsikring

 • Nesodden kommune (senkning av grunnvannstand)

 • Huseierforeningens egen forsikring

Det kan likevel bli Huseierforeningen som sitter igjen med regningen. Dette må Huseierforeningen ta høyde for.

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å ta opp et lån for dekking av reparasjon av gulv i Seljeveien 7. Da takst på skade ennå ikke er kommet er det vanskelig å anslå sum. Vi kan anslå en ekstrakostnad på ca kr 500 000. Regnestykket kan da se slik ut:

Låneopptak 500 000, 5%rente, nedbetalingstid 3 år, gir månedlige avdrag på kr 15 000, noe som tilsvarer en økning på ca kr 350 i kostnadsbidrag pr mnd pr husstand, gjeldende for årene 2011, 2012 og 2013. Hver husstand vil da være ansvarlig for ca kr 11 100 (500 000 delt på ant boenheter = 11 100).

 1. Innmeldt sak: Liste over ekstra mannskap.
  Innmeldt av: Inger-Ann Ervik
  Det kan komme mange saker til behandling for Styret i løpet av et år. Kunnskap blant beboere utenom styret kan være til stor nytte. Er folk villig til å sette seg til disposisjon? Dette er jo til nytte for oss selv også.

 2. Orienteringssak: Orientering om “Komiteen for gjennomgang av vedtekter” sitt arbeid
  Innmeldt av: “Komiteen for gjennomgang av vedtekter” nedsatt på ektraordinært årsmøte 19.10.2009.

Vedlegg:

 • Styrets årsberetning

 • Regnskap og Budsjett Skogen Syd Huseierforening

 • Vaskeriets årsberetning

 • Vaskeriets regnskap og budsjett

 • Revisjonsberetning (leveres ut på Årsmøtet)

Innkalling til ekstrordinært årsmøte i Skogen Syd Huseierforening

september 22, 2009 on 7:39 pm | In Årsmøte innkalling | Comments Off

Når:    Mandag 19. Oktober 2009
Sted:     Ungdomsskolen
Tid:     kl 19:00
Continue reading Innkalling til ekstrordinært årsmøte i Skogen Syd Huseierforening…

Innkalling til årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 2009

mai 27, 2009 on 9:47 pm | In Årsmøte innkalling | Comments Off

Sted:     Nesoddtangen barneskole. SFO/Maksi i kjelleren
Tid:      Tirsdag 28. april 2009 klokken 1900.
Continue reading Innkalling til årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 2009…

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^