Styremøte i Skogen Syd Huseierforening – 21.10.2010

oktober 25, 2010 on 7:46 pm | In 2010/2011 | Comments Off

Tilstede: jakob Fjellanger, Henrik Dinger og Bjørn Hagestande
Referent: Bjørn
___________________________________________________________________________

Vaskeriet:
Styret har fått tilbakemelding fra vaskeriansvarlig Tone Eliassen.
Hovedpunktene er:
En av de to vaskemaskinene har sluttet å virke og i følge Jevanord er det ikke mulig å reparere denne.
Vi har fått tilbud fra Jevanord om å kjøpe ny maskin med 15% rabatt for rundt 25.000 kr.
På maskin 2 fungerer sentrifugeringen dårlig.
Tørketrommelen fungerer som kjent ikke.
Det var sist vinter også problemer med frostskader.

Styret har sett på halvårsregnskapet for vaskeriet som viser at det går mot et underskudd på over 15.000 kr. for det halve året. For hele året er det budsjettert med et underskudd på kr. 5.662,-
Styret er klar over at det i halvårsregnskapet ikke er kommet med alle inntekter og utgifter som burde vært med. Likevel er det styrets klare oppfatning at vaskeriet går mot en kraftig budsjettsprekk.
Det er også styrets vurdering at man står foran store investeringer for at vaskeriet skal kunne fungere tilfredsstillende.
På denne bakgrunn har styret besluttet en midlertidig løsning med innkjøp av en alminnelig, rimelig vaskemaskin som skal fungere fram til neste årsmøte.

Gjennomgang av økonomi/budsjett

Innmeldt sak:
Henvendelse fra medlem i huseierforeningen i form av brev og avisutklipp om ulovlig bygg og pålegg om riving. Beboer etterlyser bla. informasjon om arbeidene i Sejeveien 7.

Jakob svarer på henvendelsen.

Seljeveien 7:
Arbeidene går sin gang.

Seljeveien 3:
Styret ønsker å ta en befaring for å se på rør m.m.

Bestilling av sand:
Styret bestiller sand dersom det er behov for dette.

Rør-rapporten:
Henrik har sett på den og konklusjonen er at den er vanskelig å lese, uoversiktlig og mangelfull. Det er imidlertid klart at det er mye rust i rørene.
Styret må gå igjennom rapporten sammen og finne ut hvor ”skoen trykker” mest.

Om rapporten ikke gir godt nok grunnlag for en prioritert handlingsplan må vi be om å få en mer utfyllende og detaljert rapport.

HMS/ Internkontroll av huseierforeningens eiendom.
Henrik har undersøkt litt rundt dette med kontroll av ledningsnett og felles eiendom knyttet til HMS-krav og informerte om dette.

Saken følges opp videre.

Styremøte Skogen Syd Huseierforening 3.9.2010

oktober 5, 2010 on 5:37 am | In 2010/2011 | Comments Off

Til stede: Jakob Fjellanger, Henrik Dinger og Bjørn Hagestande
Referent: Bjørn

Continue reading Styremøte Skogen Syd Huseierforening 3.9.2010…

Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 20.05.10

juni 2, 2010 on 9:35 am | In Styremøter, 2010/2011 | Comments Off

Referat, Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 20.05.10
Deltagere: Jakob Fjellanger, Henrik Dinger, Bjørn Hagestande

Continue reading Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 20.05.10…

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^